W imieniu Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Śląskiej mamy przyjemność zaprosić Państwa na „I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uczelni Technicznych – InterTechDoc’2016”, która odbędzie się w dniach 11-12 marca 2016r w Ustroniu w Hotelu Jaskółka. Konferencja będzie obejmowała możliwość zaprezentowania i publikacji wyników swoich badań, dyskusję oraz specjalistyczne warsztaty i szkolenia zorganizowane przez Biuro Karier Studenckich. Język obowiązujący podczas konferencji (do wyboru podczas prezentacji) to język polski (gospodarza) lub angielski (międzynarodowy). Uczestnictwo w Konferencji obejmuje: zakwaterowanie w Hotelu Jaskółka w Ustroniu, pełne wyżywienie, udział w warsztatach, szkoleniach, prezentacjach naukowych, spotkaniach towarzyszących oraz publikację swojego artykułu w materiałach pokonferencyjnych w postaci Zeszytu Naukowego z nadanym numerem ISBN. Podczas trwania konferencji wykład wygłosi JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. Więcej szczegółów tutaj.

W 2016 roku, w dniach od 26 do 28 lutego, ponad 100 miast na całym świecie będzie gospodarzem szóstych spotkań w ramach Global Service Jam. W Katowicach uczestnicy spotkają się na Uniwersytecie Ekonomicznym i będą angażować się w zespołową pracę nad wyzwaniami, żeby wymyślić innowacyjne rozwiązania. W trakcie spotkań zachęca się do eksperymentowania i kreatywnego myślenia. Uczestnicy spotykają się bez własnego zespołu, bez pomysłu na rozwiązanie i poznają temat, który jest motywem przewodnim w projektowaniu nowego świata. Zgłoszenia można nadsyłać do niedzieli 21 lutego 2016 r. do godziny 19.00.www.fundacjair.pl/inicjatywy-fundacji/katowice-service-jam-2016

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 lutego 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła V edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych. Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. upływa 16 sierpnia 2016 r. http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_5_edycja.html

14.05.2018r. Ogłoszenie Wyborów
15.05.2018r. -03.06.2018r. Zgłaszanie kandydatur do Rady
04.06.2018r. Przekazanie list z kandydatami do Przewodniczących Zebrań Wyborczych na poszczególnych Wydziałach w celu ich upublicznienia
05.06.2018r. Przekazanie kart wyborczych do Przewodniczących Zebrań Wyborczych na poszczególnych Wydziałach
06-08.06.2018r. Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz przedstawicieli do Rad Wydziałów na poszczególnych Wydziałach
11.06.2018r. Ogłoszenie wyników Wyborów na stronie www.doktoranci.polsl.pl
18.06.2018r. Termin składania protestów, stwierdzenie prawomocności Wyborów
19.06.2018r. I Posiedzenie nowo wybranej Rady oraz jej ukonstytuowanie.
Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów, przedstawiciela do Senatu, przedstawicieli do komisji ustawowych, rektorskich i innych. (zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej CKS "Mrowisko")

 

Nowa odsłona strony Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej.