W 2016 roku, w dniach od 26 do 28 lutego, ponad 100 miast na całym świecie będzie gospodarzem szóstych spotkań w ramach Global Service Jam. W Katowicach uczestnicy spotkają się na Uniwersytecie Ekonomicznym i będą angażować się w zespołową pracę nad wyzwaniami, żeby wymyślić innowacyjne rozwiązania. W trakcie spotkań zachęca się do eksperymentowania i kreatywnego myślenia. Uczestnicy spotykają się bez własnego zespołu, bez pomysłu na rozwiązanie i poznają temat, który jest motywem przewodnim w projektowaniu nowego świata. Zgłoszenia można nadsyłać do niedzieli 21 lutego 2016 r. do godziny 19.00.www.fundacjair.pl/inicjatywy-fundacji/katowice-service-jam-2016

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 lutego 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła V edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych. Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. upływa 16 sierpnia 2016 r. http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_5_edycja.html

16.02.2016r. Ogłoszenie Wyborów
17-27.02.2016r. Zgłaszanie kandydatur do Rady
29.02.2016r. Przekazanie list z kandydatami do Przewodniczących Zebrań Wyborczych na poszczególnych Wydziałach w celu ich upublicznienia
2.03.2016r. Przekazanie kart wyborczych do Przewodniczących Zebrań Wyborczych na poszczególnych Wydziałach
3-4.03.2016r. Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz przedstawicieli do Rad Wydziałów na poszczególnych Wydziałach
8.03.2016r. Ogłoszenie wyników Wyborów na stronie www.doktoranci.polsl.pl
13.03.2016r. Termin składania protestów, stwierdzenie prawomocności Wyborów
14.03.2016r. I Posiedzenie nowo wybranej Rady oraz jej ukonstytuowanie.
Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów, przedstawiciela do Senatu, przedstawicieli do komisji ustawowych, rektorskich i innych. (zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej CKS "Mrowisko")

Nowa odsłona strony Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej.