16.02.2016r. Ogłoszenie Wyborów
17-27.02.2016r. Zgłaszanie kandydatur do Rady
29.02.2016r. Przekazanie list z kandydatami do Przewodniczących Zebrań Wyborczych na poszczególnych Wydziałach w celu ich upublicznienia
2.03.2016r. Przekazanie kart wyborczych do Przewodniczących Zebrań Wyborczych na poszczególnych Wydziałach
3-4.03.2016r. Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz przedstawicieli do Rad Wydziałów na poszczególnych Wydziałach
8.03.2016r. Ogłoszenie wyników Wyborów na stronie www.doktoranci.polsl.pl
13.03.2016r. Termin składania protestów, stwierdzenie prawomocności Wyborów
14.03.2016r. I Posiedzenie nowo wybranej Rady oraz jej ukonstytuowanie.
Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów, przedstawiciela do Senatu, przedstawicieli do komisji ustawowych, rektorskich i innych. (zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej CKS "Mrowisko")