Regulamin studiów doktoranckich

Wnioski o stypendia 
 
Terminy składania wniosków:
  • stypendium doktoranckie - do dnia 10 października br
  • stypendium z dotacji projakościowej - do dnia 15 października br.
  • stypednium dla najlepszych doktorantów - do dnia 25 października br.
  • stypendium socjalne - do 5 dnia każdego miesiąca
 
Regulaminy oraz wzory wniosków do ściągnięcia poniżej:
 
Lp Opis  Data dodania Pobierz
1 Wniosek o stypendium doktoranckie (I rok studiów) 4-10-2016
2 Wniosek o stypendium doktoranckie (kolejne lata) 4-10-2016
3 Wniosek o stypendium z dotacji projakościowej (I rok studiów) 4-10-2016
4 Wniosek o stypendium z dotacji projakościowej (kolejne lata) 4-10-2016
5 Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (I rok studiów) 4-10-2016
6 Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (kolejne lata) 4-10-2016
7 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów 4-10-2016